Kilpailukutsu

KISAKUTSU

Tervetuloa Käännekohtaan kilpailemaan partiotaitojen syys-SM-kilpailuun 2.-3.10.2021 Kiljavalle!

SÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan Suomen Partiolaisten 1.4.2019 voimaan tulleita partiotaitokilpailujen sääntöjä.

OSANOTTO-OIKEUS

Osanotto-oikeus on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n vuoden 2021 jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla. Kilpailuvartion jäsenten katsotaan kuuluvan siihen lippukuntaan ja piiriin, johon heidät on Kuksassa merkitty, ellei asianomainen piiri heille muuta lippukuntaa vahvista. Lisäksi kilpailuun voivat osallistua ilman jäsenmaksun maksamista partioon tutustujat, jos he eivät ole aiemmin osallistuneet partiotaitokilpailuun kilpailijana, sekä ulkomaisten partiojärjestöjen jäsenet, jotka ovat järjestäjän toimesta vakuutettuja tai joiden riittävästä vakuutusturvasta on muuten voitu varmistua.

SARJAJAKO

Kilpailuvartion jäsenten iät lasketaan vuoden 2021 loppuun mennessä täytetyin vuosin.

Suomenmestaruuksista kilpaillaan samoajien ja vaeltajien sarjoissa. Kevyessä sarjassa ja yrityssarjassa ei kilpailla suomenmestaruuksista. Sarjojen tehtävät ja reitit ovat ikäkausittain yhteneväiset.

Kilpailun yhteydessä ratkaistaan partiopiirien välinen mestaruus.

SAMOAJA AVOIN (PUNAINEN)

Kilpailuvartiossa on neljä 14-18-vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta. Kilpailureitin pituus on punaisessa sarjassa enintään 25 kilometriä.

SAMOAJA NAISET (SININEN)

Kilpailuvartiossa on neljä 14-18-vuotiasta jäsentä, jotka ovat kaikki naisia. Kilpailuvartion yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta. Kilpailureitin pituus on sinisessä sarjassa enintään 25 kilometriä.

VAELTAJA AVOIN (HARMAA)

Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä. Sarjan sisällä ratkotaan vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet ovat 18-23-vuotiaita. Kilpailureitin pituus on harmaassa sarjassa enintään 30 kilometriä.

VAELTAJA NAISET (RUSKEA)

Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä, jotka ovat kaikki naisia. Sarjan sisällä ratkotaan vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet ovat 18-23-vuotiaita. Kilpailureitin pituus on ruskeassa sarjassa enintään 30 kilometriä.

KEVYT SARJA (KELTAINEN)

Kilpailuvartiossa on 2-5 vähintään 15-vuotiasta jäsentä. Kilpailureitin pituus on keltaisessa sarjassa enintään 20 kilometriä. Sarja toteutetaan yökisana.

ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailuvartion johtaja ilmoittaa vartionsa kilpailuun Kuksassa. Kilpailun virallinen ilmoittautuminen alkaa 8.3.2021 ja se päättyy 13.9.2021. Ilmoittautuminen tapahtuu tällä Kuksa-lomakkeella. Ilmoittautumiseen tarvittavia tietoja voi muokata ja niitä voi lisätä ilmoittautumisajan loppuun saakka.

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 14.-20.9.2021 korotetulla kilpailumaksulla.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa mm.

 • Erityisruokavalio
 • Saapumistapa ja kuljetusten tarve
 • Vartion majoitustarve pe-la-väliseksi yöksi
 • Perjantain iltapala- ja lauantain aamupalatarve (majoittuville)
 • Majoiteriukujen tarve yörastilla
 • Emit-korttien vuokraustarve (Si / Pu 2 kpl, Ru / Ha 3 kpl, Ke 2 kpl)

OSALLISTUMISMAKSU

Si / Pu / Ru / Ha / Ke vartiot: 95 € (jälki-ilmoittautuminen 150€)

Huoltajapaketti: 30 €

Osallistumismaksuun lisätään ilmoittautumisen yhteydessä tehdyn tilauksen mukaan mahdolliset:

 • Aamu- ja/tai iltapalat 5 € / ruoka / henkilö
 • Emit-kortin vuokra 4 € / kpl
 • Parkkimaksu 10 € / ajoneuvo

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry laskuttaa lippukuntaa tai edustusvartion piiriä ilmoittautumisen yhteydessä annettujen tietojen mukaisesti.

Osallistumismaksu sisältää kilpailussa jaettavan materiaalin, mahdolliset kuljetukset kilpailun aikana, lämpimän aterian kilpailun jälkeen sekä peseytymismahdollisuuden kilpailun jälkeen, mestaruusmitalit, kunniakirjat ja palkinnot parhaiten menestyneille vartioille ja majoituksen omin yöpymisvarustein kilpailukeskuksessa (pe–la) sitä tarvitseville. Kilpailukeskuksessa on sänkymajoitus ensimmäisille ilmoittautuneille. Mikäli kaikki sänkypaikat tulevat täyteen, lopuille tarjotaan majoitus lämmitetyissä teltassa.

Kilpailusta poisjäävän vartion maksuja ei palauteta, mutta piiri voi asettaa tilalle toisen vartion samaan sarjaan.

HUOLTAJAT

Jokaisen kokonaan alaikäisistä kilpailijoista koostuvan vartion tulee nimetä täysi-ikäinen huoltaja ilmoittautumisen yhteydessä ja antaa puhelinnumero, josta huoltaja on tavoitettavissa koko kilpailuviikonlopun ajan.

Huoltajan läsnäoloa kilpailupaikalla ei vaadita, mutta mahdollisuus siihen tarjotaan. Kilpailupaikalla oleva huoltaja voi ostaa huoltajapaketti viikonlopuksi hintaan 30 €. Huoltajapaketti sisältää majoituksen omin yöpymisvarustein kilpailukeskuksessa ja ruokailut kilpailun ajaksi. Mahdollinen perjantain iltapala ja lauantain aamupala on varattava erikseen. Huoltajapaketin voi ostaa ilmoittautumisen yhteydessä.

VUODEN 2019 MESTARIT

Vuoden 2019 mestarit ratkaistiin Itäpiste 2019 -partiotaitojen syys-SM-kilpailussa 5.-6.10.2019. Alla voittajat ja tulokset.

KELTAINEN: Tulokset
SININEN: Tulokset
PUNAINEN: Tulokset
RUSKEA: Tulokset
HARMAA: Tulokset

TEHTÄVÄLUETTELO

Päivitetty tehtäväluettelo julkaistaan viimeistään 5.5.2021 kilpailun nettisivuilla.

JÄRJESTÄJÄT

Kilpailun järjestämisestä vastaa Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

 

Voit olla yhteydessä järjestäjiin sähköpostilla osoitteeseen kaannekohta@partio.fi tai etunimi.sukunimi@partio.fi. Kilpailun tekijät löydät täällä.

 

TÄVLINGSKALLELSE

Huvudstadsregions Scouter inbjuder alla scouter till Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf:s (SP-FS) höstmästerskap Käännekohta (Vändpunkten) 2–3.10.2021 i Kiljava.!

REGLER

I tävlingen följs man SP-FS regler som är godkända för scoutfärdighetstävlingar 1.4.2019.

DELTAGARRÄTT

Rättighet att delta har de scouter som har betalt medlemsavgift till SP-FS år 2021. Patrullmedlemmarna hör till den kår och till det distrikt som uppges medlemsregistret Kuksa såvida distriktet ifråga inte bekräftar en annan kår för medlemmen. Om man vill bekanta sig med scoutverksamheten och inte tidigare har deltagit i scoutfärdighetstävlingar kan man också delta utan att ha betalat medlemsavgiften. Detta gäller också utländska scoutdeltagare förutsatt att de är försäkrade av organisatörerna eller att de har en tillräckligt täckande försäkring.

SERIEINDELNING

Åldern av deltagarna i tävlingspatrullen räknas enligt vad deltagaren fyller under tävlingsåret. Om FM-titlar tävlas i utmanar- och roverserier. I den gula serien och företagsserien tävlas inte om FM-titlar. Uppgifterna och färdplanerna är indelade enligt åldersgrupp.

Under tävlingen avgörs distriktsmästerskap.

UTMANARE ÖPPEN (RÖDA)

Tävlingspatrullen består av fyra 14–18-åriga medlemmar. Tävlingspatrullens sammanräknade ålder får vara högst 68 år. Rutten i tävlingen är i den röda serien högst 25 kilometer.

UTMANARE FLICKOR (BLÅ)

Tävlingspatrullen består av fyra 14–18-åriga medlemmar som alla är flickor. Tävlingspatrullens sammanräknade ålder får vara högst 68 år. Rutten i tävlingen är i den blåa serien högst 25 kilometer.

ROVER ÖPPEN (GRÅ)

Tävlingspatrullen består av tre minst 18-åriga medlemmar. Under tävlingen avgörs roverscoutmästerskapet mellan de patruller vars medlemmar är 18–23 år gamla. Rutten i tävlingen är i den gråa serien högst 30 kilometer.

ROVER FLICKOR (BRUN)

Tävlingspatrullen består av tre minst 18-åriga medlemmar som alla är flickor. Under tävlingen avgörs roverscoutmästerskapet mellan de patruller vars medlemmar är 18–23 år gamla. Rutten i tävlingen är i den bruna serien högst 30 kilometer.

LÄTT SERIE (GUL)

Tävlingspatrullen består av två till fem minst 15-åriga medlemmar. Rutten i tävlingen är i den gula serien högst 20 kilometer. Seriens tävling varar över natten.

ANMÄLAN

Patrulledarna anmäler sin tävlingspatrull genom medlemsregistret Kuksa. Den officiella anmälningen har börjat på måndag 8.3.2021 och den avslutas måndagen 13.9.2021 klockan 23.59. Anmälan sker genom den här Kuksa-blanketten. Anmälningsinformationen kan redigeras och tilläggas till slutet av anmälningstid i 13.9.2021.

Vid anmälan ska meddelas bl.a.

 • Specialkost
 • Ankomstsätt och transportbehov
 • Patrullens behov av övernattningsställe för fr–lö
 • Behov av fredagens kvällsmål och lördagens frukost (för de som övernattar)
 • Behov av slanor till nattmanövern
 • Hyresbehov av emit-kort (blå/röd 2st., brun/grå 3st., gul 2st.)

DELTAGARAVGIFT

Blå / Röd / Brun / Grå / Gul patruller: 95 €
Försörjare-paket: 30 €

Till deltagaravgiften tilläggs möjligtvis:

 • Frukost och/eller kvällsmål 5€ / mål / person
 • Emit-korthyra 4€ / styck
 • Parkeringsavgift 10€ / bil

Huvudstadsregions Scouter rf. fakturerar scoutkåren eller patrullens distrikt enligt anmälningsinformationen.

Deltagaravgiften innehåller materialet som delas ut under tävlingen, möjliga transportioner under tävlingen, en varm måltid efter tävlingen, tvättmöjlighet efter tävlingen, priser till de mest framgångsrika patrullerna samt övernattning med egna utrustningar i tävlingscentret (fre-sö) för dem som behöver. Det finns sängövernattning i tävlingscentret till de hundra första anmälda. Om alla sängplatser blir fullbokat bjuder vi övernattning till de andra i ett uppvärmt tält.

Deltagaravgiften av de patruller som inte deltar kommer inte att återställas, men distrikten har möjlighet att sätta en annan patrull till den samma serie istället.

FÖRSÖRJARE

Alla patruller som består helt av scouter som är yngre än 18 år, behöver nämna en myndig försörjare vid anmälning. Försörjaren ska ge sitt telefonnummer, varifrån man kan nå hen under hela tävlingsveckoslutet.

Närvaro av försörjare krävs inte i Käännekohta, men det finns möjlighet till det. De försörjare som vill vara i tävlingsplats kan köpa ett försörjare-paket till veckoslutet på 30€. Försörjare-paket innehåller övernattning med egna utrustningar i tävlingscentret och alla måltider/kost under tävlingsveckoslutet. Möjliga kvällsmat till fredag och frukost till lördag ska bokas på förhand. Försörjare-paket kan köpas vid anmälan

MÄSTARE ÅR 2019

Mästarna av 2019 avgjordes i scoutfärdighetshöstmästarskapstävling Itäpiste 2019, 5-6.10.2019. Nere kan du hitta vinnare och resultat:
GUL: Resultat
BLÅ: Resultat
RÖD: Resultat
BRUN: Resultat
GRÅ: Resultat

UPPGIFTTABELL

Ska publiceras senast 5.5.2021 i både tävlingens och Finlands Scouter rf:s nätsida.

ARRANGÖRER

Huvudstadsregions Scouter rf är i ansvar för tävlingens organisering.
Du kan vara i kontakt med arrangörerna genom epost (förnamn.efternamn@partio.fi). Alla tävlingens arrangörer hittar du här.