Peruutusehdot

Peruutusehdot

 1. Ilmoittautumiseen tarvittavia tietoja voi muokata ja niitä voi lisätä ilmoittautumisajan loppuun 13.9.2021 saakka. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.
 2. Mikäli peruutus johtuu sairaustapauksesta, voit hakea lääkärintodistuksella kilpailumaksun partiovakuutuksesta. Toimi tässä tapauksessa seuraavasti:
  1. Ilmoita asiasta Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle papa.toimisto@partio.fi, jotta osoitamme laskun osallistujalle korvauksen hakemista varten.
  2. Hae korvaus vakuutusyhtiöltä: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/
  3. Korvaushakemuksen tekee aina vakuutettu eli partiolainen tai hänen huoltajansa.
 3. Mikäli olet karanteenissa tai tunnet lieviäkin oireita koronaan liittyen, peru osallistumisesi välittömästi! Osallistumisen peruminen on näissä tilanteissa maksutonta.
 4. Tee ensisijaisesti peruutus papa.toimisto@partio.fi / 09 8865 1200. Akuuteissa perumistapauksissa (alle vuorokausi ennen tapahtuman alkua) ilmoita perumisesta myös kilpailun järjestäjälle, jonka tiedot saat ennakko-ohjeessa.
 5. Osallistumismaksu laskutetaan kokonaan, mikäli ilmoittautumista ei peruta lainkaan ennen kilpailun alkua.
 6. Kilpailun järjestäjä ei korvaa käyttämättä jääneitä matkalippuja
 7. Mikäli tapahtuma perutaan koronaviruksesta johtuen, emme laskuta osallistujia

Jos joku vartion jäsenistä / saattaja sairastuu tai peruu osallistumisensa:

 • Vartio voi asettaa pois jääneen jäsenen tilalle toisen kilpailijan / saattajan. Tällaisessa tilanteessa kilpailumaksu laskutetaan normaalisti.
 • Mikäli korvaavaa kilpailijaa / saattajaa ei löydy, voi piiri / lippukunta asettaa toisen vartion kilpailemaan samaan ikäsarjaan peruneen vartion tilalle.
 • Mikäli koko vartio joutuu perumaan osallistumisensa, eikä korvaavaa vartiota löydy, noudatetaan peruutusehtoja sairastapauksen osalta koko vartioon.
 • Yhden jäsenen sairastuessa on kaikkien altistuneiden peruttava osallistumisensa.