På svenska

ANMÄLAN

Patrulledarna anmäler sin tävlingspatrull genom medlemsregistret Kuksa. Den officiella anmälningen har börjat på måndag 8.3.2021 och den avslutas måndagen 13.9.2021 klockan 23.59. Anmälan sker genom den här Kuksa-blanketten. Anmälningsinformationen kan redigeras och tilläggas till slutet av anmälningstid i 13.9.2021.

Anmäla!

 

Vid anmälan ska meddelas bl.a.

 • Specialkost
 • Ankomstsätt och transportbehov
 • Patrullens behov av övernattningsställe för fr–lö
 • Behov av fredagens kvällsmål och lördagens frukost (för de som övernattar)
 • Behov av slanor till nattmanövern
 • Hyresbehov av emit-kort (blå/röd 2st., brun/grå 3st., gul 2st.)

 

DELTAGARAVGIFT

Blå / Röd / Brun / Grå / Gul patruller: 95 €
Försörjare-paket: 30 €

Till deltagaravgiften tilläggs möjligtvis:

 • Frukost och/eller kvällsmål 5€ / mål / person
 • Emit-korthyra 4€ / styck
 • Parkeringsavgift 10€

Huvudstadsregions Scouter rf. fakturerar scoutkåren eller patrullens distrikt enligt
anmälningsinformationen.

Deltagaravgiften innehåller

 • materialet som delas ut under tävlingen,
 • möjliga transportioner under tävlingen,
 • en varm måltid efter tävlingen, tvättmöjlighet efter tävlingen,
 • priser till de mest framgångsrika patrullerna
 • övernattning med egna utrustningar i tävlingscentret (fre–sö) för dem som behöver. Det finns sängövernattning i tävlingscentret till de hundra första anmälda. Om alla sängplatser blir fullbokat bjuder vi övernattning till de andra i ett uppvärmt tält.

Deltagaravgiften av de patruller som inte deltar kommer inte att återställas, men distrikten har
möjlighet att sätta en annan patrull till den samma serie istället.

FÖRSÖRJARE

Alla patruller som består helt av scouter som är yngre än 18 år, behöver nämna en myndig försörjare vid anmälning. Försörjaren ska ge sitt telefonnummer, varifrån man kan nå hen under hela tävlingsveckoslutet.
Närvaro av försörjare krävs inte i Käännekohta, men det finns möjlighet till det. De försörjare som vill vara i tävlingsplats kan köpa ett försörjare-paket till veckoslutet på 30€. Försörjare-paket innehåller övernattning med egna utrustningar i tävlingscentret och alla måltider/kost under tävlingsveckoslutet. Möjliga kvällsmat till fredag och frukost till lördag ska bokas på förhand. Försörjare-paket kan köpas vid anmälan

TÄVLINGSKALLELSE

Huvudstadsregions Scouter inbjuder alla scouter till Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf:s (SP-FS) höstmästerskap Käännekohta (Vändpunkten) 2.–3.10.2021 i Kiljava.!

 

REGLER

I tävlingen följs man SP-FS regler som är godkända för scoutfärdighetstävlingar 1.4.2019.

 

DELTAGARRÄTT

Rättighet att delta har de scouter som har betalt medlemsavgift till SP-FS år 2021. Patrullmedlemmarna hör till den kår och till det distrikt som uppges medlemsregistret Kuksa såvida distriktet ifråga inte bekräftar en annan kår för medlemmen. Om man vill bekanta sig med scoutverksamheten och inte tidigare har deltagit i scoutfärdighetstävlingar kan man också delta utan att ha betalat medlemsavgiften. Detta gäller också utländska scoutdeltagare förutsatt att de är försäkrade av organisatörerna eller att de har en tillräckligt täckande försäkring.

 

SERIEINDELNING

Åldern av deltagarna i tävlingspatrullen räknas enligt vad deltagaren fyller under tävlingsåret. Om FM-titlar tävlas i utmanar- och roverserier. I den gula serien och företagsserien tävlas inte om FM-titlar. Uppgifterna och färdplanerna är indelade enligt åldersgrupp.

Under tävlingen avgörs distriktsmästerskap.

UTMANARE ÖPPEN (RÖDA)

Tävlingspatrullen består av fyra 14–18-åriga medlemmar. Tävlingspatrullens sammanräknade ålder får vara högst 68 år. Rutten i tävlingen är i den röda serien högst 25 kilometer.

UTMANARE FLICKOR (BLÅ)

Tävlingspatrullen består av fyra 14–18-åriga medlemmar som alla är flickor. Tävlingspatrullens sammanräknade ålder får vara högst 68 år. Rutten i tävlingen är i den blåa serien högst 25 kilometer.

ROVER ÖPPEN (GRÅ)

Tävlingspatrullen består av tre minst 18-åriga medlemmar. Under tävlingen avgörs roverscoutmästerskapet mellan de patruller vars medlemmar är 18–23 år gamla. Rutten i tävlingen är i den gråa serien högst 30 kilometer.

ROVER FLICKOR (BRUN)

Tävlingspatrullen består av tre minst 18-åriga medlemmar som alla är flickor. Under tävlingen avgörs roverscoutmästerskapet mellan de patruller vars medlemmar är 18–23 år gamla. Rutten i tävlingen är i den bruna serien högst 30 kilometer.

LÄTT SERIE (GUL)

Tävlingspatrullen består av två till fem minst 15-åriga medlemmar. Rutten i tävlingen är i den gula serien högst 20 kilometer. Seriens tävling varar över natten.

FÖRETAGSSERIE

I Vändpunkten ordnas för första gången en serie för icke-scouter som är primärt avsedd för företagspatruller. I serien tävlas inte om FM-titlar och för den finns en fristående anmälning och anvisningar. De patruller som tävlar i företagsserien stöder Finlands Scouter.

Tävlingspatrullen består av tre till fem minst 15-åriga medlemmar. Tävlingsrutterna och – uppgifterna är delvis desamma som i gula serien. Seriens tävling är en dagstävling på lördag 3.10.2020.

 

MÄSTARE ÅR 2019

Mästarna av 2019 avgjordes i scoutfärdighetshöstmästarskapstävling Itäpiste 2019, 5-6.10.2019. Nere kan du hitta vinnare och resultat:
GUL: Resultat
BLÅ: Resultat
RÖD: Resultat
BRUN: Resultat
GRÅ: Resultat

 

UPPGIFTTABELL

Ska publiceras senast 5.5.2021 i både tävlingens och Finlands Scouter rf:s nätsida.

 

ARRANGÖRER

Huvudstadsregions Scouter rf är i ansvar för tävlingens organisering.

Du kan vara i kontakt med arrangörerna genom epost (förnamn.efternamn@partio.fi). Alla tävlingens arrangörer hittar du här.